Koncesja: przypomnienie dla przedsiębiorców
21 stycznia 2021 r. | 07:07

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2021 roku złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2021.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.tarnowskiegory.pl (w zakładce e-Urząd). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej tel. 32 393 36 76.