Konsultacje: ulica Mała – miejscowy plan zagospodarowania
19 czerwca 2024 r. | 22:48

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Małej w Tarnowskich Górach.

Burmistrz Tarnowskich Gór zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Małej w Tarnowskich Górach, w granicach oznaczonych w załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem.

Kiedy: od 26 czerwca 2024 r. do 25 lipca 2024 r.

Gdzie: w Wydziale Urbanistyki i Mienia, w Referacie Urbanistyki, w pokoju numer 51 w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. H. Sienkiewicza 2,w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zaplanowaliśmy dwie dyskusje publiczne:

  • Pierwsza dyskusja publiczna 10 lipca 2024 r.  o godzinie 12:00 – online!

Osoby, które chcą uczestniczyć w dyskusji powinny to zgłosić do 9 lipca 2024 r. na adres mejlowy: urbanistyka@um.tgory.pl lub telefonicznie pod numer +48 32 39 33 731+48 32 39 33 732 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu mejlowego, na który mamy wysłać zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej, na godzinę przed jej rozpoczęciem.

  • Druga dyskusja publiczna  11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. H. Sienkiewicza 2 w sali ślubów – w pokoju numer 40.

Każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia 2024 r.

  • w formie papierowej do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry na adres: ul. H. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry,
  • w formie elektronicznej na adres: urbanistyka@um.tgory.pl,
  • za pomocą platformy e-PUAP,
  • podczas dyskusji publicznej

Trzeba podać swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, ze wskazaniem nieruchomości której dotyczy uwaga.

Kompletna informacja jest w załączniku.

Pliki do pobrania