Konsultacje: Wybierz ważny dla Ciebie las
13 października 2022 r. | 20:36

Piękne, bezpieczne i trwałe – takie mają być tzw. lasy społeczne. To pomysł Lasów Państwowych. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta, by wskazali te leśne tereny, które są dla nich bardzo ważne. Konsultacje społeczne potrwają do 21 października.

Lasy Państwowe przygotowują się do wyznaczenia w miastach i okolicach tzw. lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Mają to być tereny ważne pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym dla mieszkańców.
Na takich obszarach gospodarka leśna będzie prowadzona tak, by zapewnić trwałość lasów, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. Analizowane będą nawet pojedyncze drzewa i ich grupy. Ograniczone będą tzw. zręby zupełne, a prace będą odbywać się poza sezonem turystycznym. Lasy Państwowe zachęcają, by to mieszkańcy wskazywali takie tereny w swoim mieście lub w jego sąsiedztwie.
Dlatego też chcielibyśmy – z Państwa pomocą – włączyć się w wyznaczanie lasów o zwiększonej funkcji społecznej w Tarnowskich Górach. W związku z tym do 21 października przeprowadzamy konsultacje społeczne.
Prosimy o wskazywanie terenów leśnych z uzasadnieniem (warto też dołączyć mapkę) i przesyłanie propozycji na adres mailowy Wydziału Ochrony Środowiska: srodowisko@tarnowskiegory.pl, lub też wpisywanie w komentarzach pod postem
Państwa propozycje przekażemy odpowiedniemu nadleśnictwu.
Informacje na temat konsultacji społecznych w tym temacie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: