Korzystasz z PSZOKu? Odbierz kartę!
29 czerwca 2022 r. | 07:00

W Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. H. Sienkiewicza 2 (pokój 28), można odebrać kartę uprawniającą do oddawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uwaga: od 1 października będzie można oddawać odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tylko za jej pomocą!

Do tej pory na PSZOK-u każdy mieszkaniec był przyjmowany na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania, teraz wystarczy mieć ze sobą kartę. UWAGA: na jej odbiór macie czas do końca września, albowiem od 1 października dostęp do PSZOKU będzie możliwy tylko za okazaniem karty.

Bezpłatne karty wydawane są w godzinach pracy urzędu czyli w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Jedna karta przysługuje właścicielowi lub zarządcy nieruchomości lub osobie przez niego do tego upoważnionej. Użytkownikom lokali spółdzielczych i znajdujących się we wspólnotach karty będą wydawane na podstawie upoważnień wydawanych przez zarządców.

Informacje o ilości oraz rodzaju oddanych odpadów w PSZOK-u będzie dostępna na indywidualnym koncie mieszkańca w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram.

Za pomocą karty PSZOK sprawdzisz ilość oddanych odpadów, wystarczy zarejestrować kartę w aplikacji EcoHarmonogram, w zakładce Użytkownik PSZOK.

Przypominamy, że jedyny istniejący limit to 1000 kg odpadów budowlanych na nieruchomość na rok.

Wszelkie informacje związane z zasadami  wydawania i korzystania z karty są dostępne na stronie internetowej  www.odpady.tarnowskiegory.pl, pod telefonem 32/ 39 33 675; 32/ 39 33 679, w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. H. Sienkiewicza 2 pok. 28 oraz w aplikacji EcoHarmonogram.

email: gospodarka.miejska@um.tgory.pl

Instrukcja wydawania Karty PSZOK