Marszałkowski Budżet Obywatelski – wspieraj projekty dla tarnogórzan!
15 września 2020 r. | 07:00

Ruszyło głosowanie w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Na liście znalazły się projekty skierowane do tarnogórzan.

Wśród dopuszczonych do głosowania projektów o zasięgu lokalnym, dotyczących naszego miasta, znalazły się: 

  • PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim – głównym założeniem projektu jest podkreślenie krajobrazowych i rekreacyjnych walorów Parku Repeckiego. Realizacja zadania zakłada utworzenie trzech stref: edukacyjnej (park nauki), rehabilitacyjnej (siłownia pod chmurką) oraz strefy relaksu (słoneczna polana). Na etapie projektowym priorytetem będzie dbałość o dobro, jakim jest park oraz taki dobór urządzeń, aby bez zbytniej ingerencji, harmonijnie wkomponowano je w tereny zielone. W strefie edukacji będą zamontowane takie urządzenia, jak np. kołyska Newtona, wir wodny, czy armata powietrzna, które pomogą wyjaśnić zjawiska fizyki zachodzące w przyrodzie. Ponadto w ramach strefy rehabilitacji mają być zainstalowane przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu (siłownia zewnętrzna). Całość dopełnią elementy małej architektury, czyli leżanki plenerowe oraz ławki parkowe o ergonomicznym kształcie, które umożliwią relaks na słonecznej polanie. 
  • Wsparcie dla personelu hospicjum – projekt kierowany jest do zespołu interdyscyplinarnego hospicjum w Gliwicach i Tarnowskich Górach, czyli m.in. do pielęgniarek, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, wolontariuszy i kadry niemedycznej. Każdego dnia personel hospicjum dba o dobrostan psychofizyczny pacjentów, poprzez towarzyszenie chorym u kresu życia. Jest to zadnie niezwykle kosztowne emocjonalnie. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów wypalenia zawodowego, integrację personelu, wyjazd formacyjny oraz dofinansowanie edukacji (udziału w szkoleniach i konferencjach). Dzięki realizacji projektu osiągniemy zakładany cel- podniesienie jakości życia osób na co dzień zaangażowanych w troskę o przewlekle, śmiertelnie chorych. Ostatni czas pandemii COVID-19 ujawnił jak bardzo personel hospicyjny jest odpowiedzialny, ale również narażony na wypalenie zawodowe. 
  • oTULA – objazdowa Teatralna Uliczna Akademia to zadanie kulturalne. Inicjatywa zakłada kompleksową realizację bezpłatnych spektakli interaktywnych i warsztatów artystycznych, w których będą brali udział mieszkańcy Pilchowic, Pyskowic i Tarnowskich Gór.

Jeśli zaś chodzi o projekty o zasięgu wojewódzkim głos możemy oddać na następujące zadania:

  • Bezpieczeństwo dla juniora, rekreacja dla seniora – modernizacja parku w Reptach – w ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku zlokalizowanego przy ul. Śniadeckiego w Tarnowskich Górach pomiędzy Salezjańskim Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym a GCR Repty, przewiduje się przebudowę i remont istniejących alejek parkowych wraz z wymianą miejsc do wypoczynku w postaci małej architektury. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpiecznej komunikacji pomiędzy szkołą a przystankiem autobusowym a dodatkowo pełnić będzie funkcję rekreacyjną, wypoczynkową i strefę aktywności ruchowej.Dzieci, młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnością , oraz kadra pedagogiczna i zarządzająca korzystająca z komunikacji miejskiej będzie mogła bezpiecznie i komfortowo przejść spod szkoły do przystanku. Drogę do szkoły przecina jezdnia o dużym natężeniu ruchu pojazdów co stwarza zagrożenie dla uczniów pobliskiej szkoły. Przewiduje się wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych. 
    • Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO – Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – realizacja zadania polegać będzie na bezpłatnym zwiedzaniu przez 4 500 osób, jedynych w województwie śląskim obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, tj. Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzające wspomnianymi atrakcjami zorganizuje dla chętnych zwiedzanie wraz z przewodnikiem dowolnie wybranego obiektu. Odwiedziny w Zabytkowej Kopalni Srebra obejmują wizytę w centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszców srebra, ołowiu i cynku oraz niezwykłą podróż przez podziemny labirynt korytarzy. Sztolnia Czarnego Pstrąga oferuje jeden z najdłuższych w Europie (600 m) podziemnych przepływów łodziami, fragmentem XIX-wiecznej Sztolni Głębokiej Fryderyk. Aby skorzystać z oferty UNESCO wystarczy wybrać datę i godzinę wizyty w systemie rezerwacyjnym online kopalni lub sztolni.  

    W II edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli wojewódzkiej oraz 7,5 mln zł na zadania w pulach podregionalnych. Mieszkańcy na poszczególne projekty mogą głosować od 9 do 23 września. Wyniki i lista zadań, które trafią do realizacji, zostanie ogłoszona w październiku.

    Link do głosowania https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start