Miejska akupunktura: wypełnij ankietę!
05 września 2023 r. | 21:25

Razem z mieszkańcami chcemy rozwijać zieloną infrastrukturę w oparciu o punktowe działania w wybranych miejscach w naszym mieście, dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie, mającej na celu wytypowanie niewielkich terenów miejskich wymagających wprowadzania zieleni.

LINK DO UDZIAŁU W ANKIECIE:  https://tarnowskiegory.pl/zielona-akupunktura/
Przypominamy, że ideą Zielonej Akupunktury jest to, że punktowe działania na małą skalę mogą stopniowo odnieść znaczący, pozytywny wpływ na większy obszar miejski. Miejsca takie jak wewnętrzne dziedzińce, alejki między budynkami, małe opuszczone działki, elewacje, dachy i pasy przydrogowe można przekształcić w zielone przestrzenie.

Wskazane tereny muszą spełniać następujące kryteria:

Ankiety mogą być składane do 8 września 2023 roku w wersji papierowej do urn umieszczonych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 oraz przy ul. Sienkiewicza 2, a także elektronicznie na adres mza@um.tgory.pl, jak również za pośrednictwem strony internetowej