Mieszkańcy z pomocą ukraińskim uchodźcom
28 lutego 2022 r. | 19:22

Prawie wszystkie miejsca w sali sesyjnej Ratusza wypełnili dziś chętni do niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Mówiono m.in. o zbiórkach i sposobie dostarczania zgromadzonych darów, o przygotowanych dla ukraińskich rodzin miejscach zakwaterowania oraz o tym, jak zgłosić swój akces do konkretnych form wsparcia.

Burmistrz Arkadiusz Czech poinformował, że spodziewa się w przyszłości finansowania przez rząd realizowanych przez gminę form wsparcia dla ukraińskich rodzin, jednak potrzeba pomagania jest już teraz i miasto korzystać będzie na razie z własnych środków. 

– W prowadzonej przez MOPS i Urząd Miejski ewidencji w gminie mamy ponad 200 miejsc dla rodzin z Ukrainy. Najwięcej z ich znajduje się w Salezjańskim Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  oraz w hostelu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Do tego dochodzą miejsca do zakwaterowania zgłoszone przez mieszkańców – mówił burmistrz Arkadiusz Czech. 

Burmistrz powiadomił także, że niebawem zacznie działać przy Rynku Punkt Obsługi Uchodźców. Gmina pracuje także nad zapewnieniem dzieciom rodzin przyjezdnych zajęć. 

– Prawdopodobnie skumulujemy je w Szkole Podstawowej nr 15 i zapewnimy dowóz dzieciom ukraińskim na zajęcia. Mamy też w przedszkolach 60 wolnych miejsc – poinformował burmistrz. 

Wszystkie oferty pomocy kierować można do MOPS na adres mailowy pomocukrainie@mopstg.pl lub zgłaszać na specjalnej platformie uruchomionej już przez miasto: Tarnowskie Góry dla Ukrainy 

Powstała także rządowa platforma: pomagamukraine.gov.pl

Starosta Krystyna Kosmala przekazała uczestnikom spotkania prośbę, by nie wysyłać paczek z darami do Ukrainy indywidualnie, gdyż takie działanie powoduje dezorganizację pracy pograniczników. Przekazywanie paczek powinno odbywać się za pośrednictwem służb rządowych, co daje pewność, że pomoc dotrze do adresatów.

By taki rodzaj pośrednictwa mógł zaistnieć w budynku warsztatów szkolnych tarnogórskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Mechanik) w środę otwarty zostanie tzw. Powiatowy HUB Pomocy dla Ukrainy, który zbierał będzie paczki, które później będą transportowane do punktu rządowego,  a stamtąd odpowiednio przygotowane i wyselekcjonowane trafią do objętej wojną Ukrainy. 

– Mamy bardzo dużo ofert przyjęcia rodzin ukraińskich do domów, dostarczania produktów, realizacji zajęć z dziećmi lub bycia tłumaczem – mówiła Urszula Krasińska, dyrektor MOPS. 

Do pomocy ukraińskim rodzinom przygotowany jest także Powiatowy Urząd Pracy.  

– Sytuacja na rynku pracy jest dobra, mamy zapewnienie PUP, że dla przyjezdnych znajdą się miejsca zatrudnienia – poinformował Stanisław Torbus, członek Zarządu Powiatu. 

Wraz z obecnymi na spotkaniu społecznikami omówiono także m.in. kwestię utworzenia sklepu społecznego dla uchodźców w zasobach miejskich.