Mobilny punkt pobrań otwarto przy WSP S.A.
29 grudnia 2021 r. | 07:00

Na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera uruchomiono punkt drive-thru, w którym wykonać można test na covid-19. W mobilnym punkcie (w szarym namiocie) obsługiwani są wyłącznie pacjenci posiadający zlecenie na wymaz. Punkt nie prowadzi badań komercyjnych. Czynny jest codziennie w godzinach: 8.00 – 12.00.

Do punktu mobilnego należy udać się najlepiej własnym środkiem transportu lub pieszo. Nie ma rejonizacji, więc skorzystać można z punktu, który sami wybierzemy.

Badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia zlecenia testu przez lekarza POZ podlegamy 10 dniowej kwarantannie (mamy prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu, a także jeżeli musimy udać się do lekarza). Jeżeli wynik testu zleconego przez lekarza POZ będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu EWP, zostaniemy automatycznie zwolnieni z kwarantanny.

Jeśli źle się czujesz, wejdź na stronę i wypełnij formularz online. System określi, czy kwalifikujesz się do testu. Jeśli tak – otrzymasz zlecenie na test z konkretną datą.

Szczegółowe informacje: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

Drugi punkt pobrań w mieście znajduje się w szpitalu pulmonologicznym.