Można już składać wnioski o dodatki do źródeł ciepła
22 września 2022 r. | 06:37

Posiadacze indywidualnych źródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym mogą już składać wnioski o dodatek.

15 września 2022 r. Sejm przyjął projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwWprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
 3. kocioł olejowy.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa weszła w życie 20 września. Następnego dnia ukazało się Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • osobiście przy ul. Janasa 9 (wejście A)
 • wrzucając do urny (ul. Piastowska 8, ul. Janasa 9)
 • poprzez platformę ePUAP: mopstg/skrytka
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w placówkach MOPS:

 1. Janasa 9
 2. Piastowska 8
 3. Bytomska 15
 4. Wyszyńskiego 135
 5. Grzybowa 211

Druk wniosku oraz klauzula informacyjna w formie elektronicznej do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej mopstg.pl

Pliki do pobrania