Nawet 800 tysięcy na ratowanie firmy
05 maja 2020 r. | 22:18

W celu łagodzenia skutków pandemii, Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w trybie pilnym naboru dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który ma pomóc w utrzymaniu ich właściwej kondycji i posłużyć wsparciu gospodarki w regionie. Nabór wniosków trwa do 23 czerwca br.

W ramach nowego typu projektu wspierane będą inwestycje przyczyniające się do:

  • utrzymania miejsc pracy,
  • wsparcia bieżącej działalności w celu utrzymania lub poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • tworzenia trwałych, nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje m.in. na:

  • nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
  • mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
  • zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,
  • koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników. Szczegóły:  https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/527

W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, którego maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy 800 000 zł, a przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny czas na realizację projektu nie będzie mógł przekroczyć 2 lat od podpisania umowy, a termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zakończy się 31 grudnia 2023 r. Do dofinansowania będą mogły aplikować projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r.

Nabór projektów będzie realizowany w czterech rundach, każda po dwa tygodnie i będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a jego łączny budżet wyniesie 17,2 mln € czyli ponad 76 mln zł.