#NIEKŁAMRATOWNIKOM – pomóż nam pomagać innym!
20 marca 2020 r. | 18:09

Wzywasz nas na interwencję… powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym. Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom. - czytamy na stronie policji.

W związku z przypadkami zatajania prawdy o swoim stanie zdrowia i możliwości zarażenia koronawirusem  zarówno ratowników medycznych, jak i innych służb, które mogą zostać wykluczone z pomagania na czas kwarantanny, pojawił się plakat promujący #niekłamratownikom.

"Przypominamy, że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie...

Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji."

Współpracujmy w tym ciężkim czasie i szanujmy się nawzajem.