Nowe drzewa w miejsce starych
10 września 2021 r. | 07:00

W ramach prac budowlanych pn. ”Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bodnkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” przy ulicach Zamkowej i Bondkowskiego wycinanych jest dziś 5 drzew. Wycinka konieczna jest z uwagi na kolizję z prowadzonymi pracami oraz zły stan zdrowotny drzew.

Przy Zamkowej wycięty zostanie jeden świerk i trzy klony, przy Bonkowskiego zniknie jedna robinia. Przy powyższych ulicach przewidziano nasadzenia 9 drzew, w tym klonów w ciągu ul. Zamkowej oraz cisów w donicach przy ul. Bondkowskiego.