Obwodnica Nakła i Świerklańca – spotkanie
17 maja 2022 r. | 06:52

Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz biuro projektowe Mosty Katowice zapraszają na spotkanie informacyjne ws. budowy obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 maja o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2 w sali nr 40.

Spotkanie będzie jednym z pięciu spotkań informacyjnych , na których projektanci i przedstawiciele GDDKiA przedstawią szczegółowo proponowane warianty przebiegu trasy oraz odpowiedzą na wszystkie pytania. W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu, każdy może zgłosić swoje ewentualne uwagi lub sugestie.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

12 maja 2021 r. podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie niemal 12 km. Materiały informacyjne dotyczące przedsięwzięcia są dostępne na stronie obwodnica-nakla-i-swierklanca.pl.

Lokalizacja Inwestycji

Początek obwodnicy zaplanowano po zachodniej stronie Zalewu Chechło-Nakło, na przecięciu planowanej drogi ekspresowej S11 z drogą wojewódzką nr 908. W tym miejscu zaplanowano węzeł drogowy, a wszystkie warianty przebiegu obwodnicy od północy omijają zalew, Nakło i Świerklaniec. Koniec obwodnicy przewidziano jako czwarty wlot na istniejącym węźle Pyrzowice, stanowiącym skrzyżowanie autostrady A1 z drogą ekspresową S1.

Cel inwestycji

Podstawowe cele budowy obwodnicy to wyprowadzenie z obszarów miejskich ruchu tranzytowego, dzięki czemu nastąpi poprawa przepustowości i warunków ruchu na sieci dróg w Nakle Śląskim i Świerklańcu. Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej 78 zapewni wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego. Uzyskamy również poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków życia mieszkańców. Nowa infrastruktura drogowa zwiększy również atrakcyjność gospodarczą otaczających ją terenów.