Odnawialne Źródła Energii – konsultacje do projektu
20 kwietnia 2023 r. | 07:37

Burmistrz Tarnowskie Góry ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry”.

Konsultacje potrwają w dniach 19-25 kwietnia 2023 roku.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od 19.04.2023 r. do 25.04.2023 r.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujących formach :

Papierowej oraz elektronicznej – poprzez wskazanie uwag i opinii w terminie wskazanym w § 2, w następujący sposób:

  • papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach poprzez złożenie pisemnych uwag i opinii w pokoju nr 77 w budynku przy ul. Sienkiewicza 2
  • papierowo przesyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (decyduje data wpływu do urzędu),
  • elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres fundusze@um.tgory.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: /1gfi6tt36l/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłanie dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowód).

 Konsultacje swoim zasięgiem obejmują teren gminy Tarnowskie Góry.

Za organizację i koordynację konsultacji społecznych oraz opracowanie wyników odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, tel. 32 39 33 735, e-mail: fundusze@um.tgory.pl.

Po co nam takie zasady?

Miasto Tarnowskie Góry wspólnie z Gminą Bobrowniki oraz Gminą Świerklaniec planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na projekt pod nazwą „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”.

Środki na realizację projektu będą pozyskane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. W ramach projekt u każdy z partnerów będzie udzielał dotacji dla swoich mieszkańców w ramach przyjętego na terenie każdej gminy regulaminu projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.”

Aby móc udzielać datacji dla mieszkańców poszczególnych miejscowości niezbędnym jest przyjęcie przez Radę Miejską Regulaminu projektu grantowego.

Mieszkańcy po zakwalifikowaniu do projektu i podpisaniu umowy z Miastem Tarnowskie Góry – o ile miasto otrzyma wsparcie na projekt grantowy – będą mogli pozyskać refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 85%.

Wszystkie dokumenty w załącznikach poniżej.  

Pliki do pobrania