Odnawialne Źródła Energii – nabór uzupełniający
07 maja 2020 r. | 07:00

Od 21 kwietnia do 8 maja można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE czyli ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła , solarów i kotłów na pelet. W ramach unijnego projektu w całym mieście zainstalowanych będzie ich ponad 1000. Mieszkańcy zapłacą tylko 30 procent kosztów.

Wnioski  wysłać trzeba będzie do urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej ustawionej przy Ratuszu oraz budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza. – Wybór wnioskodawców z listy uzupełniającej, po zweryfikowaniu przekazanych nam dokumentów, nastąpi w drodze losowania – zapowiada Jarosław Wasążnik,  kierownik miejskiego Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych. O terminie losowania poinformujemy w późniejszym terminie. Celem naboru uzupełniającego jest utworzenie listy rezerwowej, natomiast późniejsze losowanie będzie miało na celu uszeregowanie kolejności oczekujących na przyznanie dotacji. Należy podkreślić, że dysponujemy ograniczoną ilością dostępnych instalacji a ich ostateczna ilość będzie znana dopiero po podpisaniu wszystkich umów z mieszkańcami z listy podstawowej. Na tą chwilę dostępnych jest około 50 instalacji z czego zaledwie 12 sztuk to instalacje fotowoltaiczne.

WNIOSKI I WSZYSTKIE POZOSTAŁE DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE TU ORAZ JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ

Na liście podstawowej znalazło się ponad 700 wniosków na ponad 1000 instalacji takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary, a do rozdysponowania na montaż odnawialnych źródeł energii mamy około 20 mln zł.
– Z podpisania umowy z Urzędem Miejskim na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii, z różnych względów, rezygnuje około 10% wnioskodawców z listy podstawowej. Nie jest to bardzo dużo, ale warto ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego – przekonuje Wasążnik.
W tej chwili na ponad 1000 umów podpisanych jest około 400, w sprawie weryfikacji pozostałych zgłoszeń urzędnicy kontaktują się  z mieszkańcami telefonicznie. Nabór uzupełniający ma za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału
Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców. Przetargi na poszczególne instalacje są już ogłoszone.
Trzeba przy tym się z tym liczyć, że wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem – najpóźniej  do końca sierpnia 2020 roku. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.
– Zakładamy, że pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały od początku 2021 roku do kwietnia 2022 roku – zapowiada Wasążnik.