Ogródki letnie w centrum miasta – mamy jednolite zasady ich urządzania
09 marca 2021 r. | 06:58

Podobne kolory parasoli, spójne kolory ogrodzeń i elementów małej architektury, określone wymogami bezpieczeństwa odległości od elewacji budynków oraz zostawienie odpowiedniej szerokości przylegających do nich dróg to zasady, jakimi kierować się mają od teraz właściciele ogródków letnich przy lokalach gastronomicznych w ścisłym centrum Tarnowskich Gór.

Uzgodnione z konserwatorem zabytków oraz restauratorami zasady obowiązywać będą na Rynku, ul. Krakowskiej, Dolnej, Królika, Przesmyku i Placu Wolności.

Po konsultacjach z restauratorami burmistrz podpisał wczoraj zarządzenie w sprawie zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych sytuowanych na gruntach stanowiących własność Miasta Tarnowskie Góry.

Ich zasięg, odległości od elewacji i dróg widać na załączonych grafikach, wspólne dla wszystkich zasady będą takie same, jak w przypadku wymogów określonych w odniesieniu do ogródków stojących od kilku lat na płycie Rynku.

Uszczegółowienie i ustalenie wspólnych dla ścisłego centrum miasta wymogów to wynik wzrastającej liczby ogródków gastronomicznych oraz chęci uprządkowania zasad nimi rządzących. Tym bardziej, że jako tymczasowe obiekty podlegają zarówno prawu budowlanemu, jak i nadzorowi konserwatorskiemu. Większość z funkcjonujących w ubiegłym roku ogródków spełnia spisane teraz wymogi.

Zgodnie z wymogami ogródki z podestami mogą być sytuowane przez okres do 180 dni licząc od chwili ich montażu. Pierwszeństwo w sytuowaniu ogródka w danym miejscu mają lokale gastronomiczne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego ogródka lub użytkujące ogródki w tym samym miejscu w latach poprzednich.

Zasady kompozycyjne i kolorystyczne urządzania ogródków:

– ogródki należy ogrodzić przestawnymi płotkami, a ogrodzenia te powinny być utrzymane w kolorze ciemnego drewna (mogą zawierać elementy metalowe kute lub odlewane w kolorze szarym lub czarnym)

– parasole ogródków muszą być w kolorze naturalnym płótna (kremowy do jasnobeżowego) lub białe (dopuszcza się opcjonalnie lambrekiny parasoli z motywem biało-żółto-czarnej szachownicy)

– meble w ciemnym kolorze naturalnego drewna, dopuszczalne są elementy metalowe w kolorze szarym lub czarnym. W przypadku zastosowania kanap itp. preferuje się kolor obić stanowiący imitację koloru skóry naturalnej; dopuszcza się także meble rattanowe, imitacje rattanu i wiklinowe. Nie dopuszcza się plastikowych mebli ogrodowych z pcv, abs itp.,

– całość poszczególnych ogródków powinna być spójna kolorystycznie

– przy budynkach nr 1, 2, 3, 14, 15 i 16 w obrębie Rynku dopuszcza się ustawienie przy elewacji budynku stolików i krzeseł (bez płotków i parasoli oraz bez podestów), pod warunkiem zachowania przejścia na chodniku o szerokości min. 1,5 m.

– nie przewiduje się dzierżawy części płyty pokrytej jednolitą kostką pomiędzy Ratuszem i kościołem ewangelickim, a także wschodniej części płyty z rozmieszczonymi „meblami” do odpoczynku i rekreacji

– ogródki wkoło płyty rynku należy sytuować w pasie jezdni z pozostawieniem pasa drogi pożarowej o szerokości min. 4,5 m

Procedury zatwierdzania lokalizacji i użytkowania ogródków:

– w przypadku ogródka złożonego jedynie z przestawnych mebli (bez podestu): sporządzenie projektu ogródka, uzyskanie dla projektu opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na zajęcie pasa drogowego,

– w przypadku instalacji ogródków na podeście: sporządzenie projektu, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla ogródka w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, zgłoszenie inwestycji do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach jako tymczasowego obiektu budowlanego, uzyskanie decyzji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na zajęcie pasa drogowego.