OZE: nabór uzupełniający na kolektory słoneczne i pompy c.w.u. wydłużony
12 stycznia 2022 r. | 07:00

Do 29 kwietnia br. potrwa nabór uzupełniający na instalacje solarne oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Solarów zostało w naborze 15, pompy wpisywane są na listę rezerwową.

Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Nabór trwa do 29 kwietnia br.
WSZYSTKIE DOKUMENTY APLIKACYJNE, REGULAMIN I ZASADY MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ:

https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,91455,zarzadzenie-nr-14192021-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-13082021-r-w-sprawie-zmiany-zarzadz.html

https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,91025,zarzadzenie-nr-13052021-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-26052021-r-w-sprawie-regulaminu-nab.html

https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,92293,zarzadzenie-nr-16182021-z-dnia-21122021-w-sparwie-regulaminu-naboru-uzupelniajacego-instalacje-solar.html


70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu, którego liderem jest gmina Tarnowskie Góry. Dzięki projektowi w naszym mieście na montaż odnawialnych źródeł energii będzie do rozdysponowania około 20 mln zł! Oznacza to, że 1000 instalacji pojawi się w 760 tarnogórskich gospodarstwach domowych!


Całkowita wartość projektu to blisko 70 mln zł. Dla Gminy Tarnowskie Góry to kwota 21 661 935,36 zł, gdzie dofinansowanie wynosi 16 323 937,20 zł (dofinansowanie UE: 13 765 568,80 zł, krajowe środki budżetu państwa: 2 558 368,40 zł).