OZE: nabór wniosków rusza 15 maja!
15 maja 2023 r. | 06:55

Grant – 85 proc. zwrotu kosztów – będzie można otrzymać m.in. na instalacje fotowoltaiczne, solarne z buforem, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę, magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią.

Na projekt grantowy „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry” miasto chce uzyskać 60 mln zł dofinansowania. Nabór deklaracji do udziału w projekcie potrwa od 15 do 31 maja.

Na czwartkowym spotkaniu informacyjnym pojawiło się kilkaset zainteresowanych tarnogórzan. – Cieszy nas wielkie zainteresowanie takimi projektami. Wasza obecność potwierdza sensowność naszych starań o kolejne ekologiczne projekty dla miasta – powiedział Bartosz Skawiński, zastępca burmistrza ds. gospodarczych.

Wiosną tego roku w Tarnowskich Górach zakończył się projekt instalacji urządzeń wykorzystujących OZE w ponad 700 nieruchomościach. – Dzięki 20-mln udziałowi w większym projekcie  zainstalowano ich w Tarnowskich Górach 1045. Teraz jest szansa na działania w znacznie większej skali – zapowiedział Jarosław Wasążnik, naczelnik miejskiego Wydziału Strategii i Rozwoju wskazując na podstawową różnicę pomiędzy tymi dwoma projektami: w nowym projekcie grantowym całą sumę wyłożyć będzie trzeba samemu, pieniądze zostaną zwrócone po montażu.

NABÓR

Nabór wniosków rozpoczyna  się od poniedziałku 15 maja od godz. 7.30.

WAŻNE! Wcześniej przesłane wnioski nie będą brane pod uwagę.

Wnioski można wysłać w wersji

 • PAPIEROWEJ: Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 7.30-17, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).
 • W WERSJI ELEKTRONICZNEJ poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem
  http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę ePUAP /1gfi6tt36l/skrytka

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność, funkcjonalność czy działanie. Urząd Miejski nie ma wpływu na jego działanie.

 • LUB PRZYNIEŚĆ OSOBIŚCIE do Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2; mogą Państwo od razu zweryfikować je w Punkcie Informacyjnym na parterze (by weryfikacja przebiegała sprawniej, zajmą się nią 3 pracownice UM), a następnie złożyć wniosek w Kancelarii w pokoju nr 1.

Wszystkie dokumenty naborowe można znaleźć tutaj


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 • Maksymalny poziom dofinansowania 85 %,
 • Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 169 mln zł,
 • Orientacyjny termin zakończenia postępowania: IV kwartał 2023 roku.

NA CZYM POLEGA PROJEKT GRANTOWY?

Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

Mieszkaniec sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Miasto (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Miasto. Mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

NA CO PRZEZNAZONE BĘDĄ GRANTY?

Granty będą przeznaczone na:

 • instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – 5 000 zł /kWp, do 50 tys. zł,
 • instalację solarną z buforem (magazynem energii cieplnej) – 20 tys. zł,
 • powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 45 tys. zł,
 • powietrzną pompę do c.w.u. – 17 tys. zł,
 • kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – 25 tys. zł,
 • kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – 28 tys. zł,
 • magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – 35 tys. zł,
 • system zarządzania energią – 2 tys. zł.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

20 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śl.
26 kwietnia 2023 r. – Uchwała NR LXIV/640/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry
15-31 maja 2023 r. – nabór deklaracji udziału w projekcie, minimum 15 dni
20 czerwca 2023 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
IV kwartał 2023 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania
II kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków)
II-III kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez Grantobiorców
IV kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności w ramach inwestycji

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru oraz dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w załączonej poniżej prezentacji.