OZE – UM wraca do podpisywania umów z mieszkańcami!
14 kwietnia 2020 r. | 21:48

Po trzytygodniowej przerwie Urząd Miejski wraca do podpisywania umów z mieszkańcami na dofinansowanie i montaż urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.

– Umowy będą w formie szyfrowanej wysyłane do wnioskodawców mailem. Podpisane dokumenty należy odesłać do Urzędu Miejskiego lub włożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Ratusza – informuje Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych. 

Równolegle z podpisywaniem umów z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski w 2018 roku, na przełomie kwietnia i maja br. ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. Wnioski podobnie jak umowy wysłać trzeba będzie do urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej na Rynku. – Wybór wnioskodawców z listy uzupełniającej, po zweryfikowaniu przekazanych nam dokumentów, nastąpi w drodze losowania – zapowiada Jarosław Wasążnik.

Na liście podstawowej znalazło się ponad 700 wniosków na ponad 1000 instalacji takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary, a do rozdysponowania na montaż odnawialnych źródeł energii mamy około 20 mln zł. 

– Z podpisania umowy z Urzędem Miejskim na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii, z różnych względów, rezygnuje około 10% wnioskodawców z listy podstawowej. Nie jest to bardzo dużo, ale warto ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego – przekonuje Wasążnik.  

Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców.

Przetargi na poszczególne instalacje mają zostać ogłoszone wiosną . 

Trzeba przy tym się z tym liczyć, że wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem – najpóźniej  do końca sierpnia 2020 roku. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku. 

– Zakładamy, że pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały od początku 2021 roku do kwietnia 2022 roku – zapowiada Wasążnik.