Pierwsze serca na nakrętki już na miejscu!
28 grudnia 2020 r. | 06:56

Spośród 10 serc na nakrętki zamówionych w imieniu Rad Dzielnic przez Tarnowskie Góry Urząd Miasta trzy pierwsze pojawiły się przed wigilią w miejscach swojego przeznaczenia.

Serce w Lasowicach zostało  zamontowane 22.12, w Pniowcu również, w Reptach Śląskich natomiast w ciągu kilku godzin napełniło się już w połowie!

23.12 kolej na teren przy Szkole Podstawowej  nr 3 w centrum miasta oraz Bobrownikach Śląskich-Piekarach Rudnych. Ostatnie pięć zostanie zamontowanych po świętach.