Plany miasta: kolejne ulgi dla przedsiębiorców
26 stycznia 2021 r. | 06:59

Burmistrz Miasta polecił przygotowanie kolejnych projektów uchwał Rady Miejskiej, które w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, wprowadzą na terenie miasta Tarnowskie Góry możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z ulg w spłacie podatku od nieruchomości.

Planowane jest zwolnienie z podatku przedsiębiorców, których ze względów epidemiologicznych obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz przesunięcie do końca października terminu płatności podatku pozostałym przedsiębiorcom, którzy ponieśli finansowe straty z powodu COVID-19.

Szczegółowe zasady i tryb w jakim można ubiegać się o ulgi w podatku określą uchwały, których projekty zostaną przekazane Radnym Rady Miejskiej na sesję planowaną w dniu 17 lutego br.

Warto nadmienić, że  ulgi w spłacie czynszów  dla  najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych wprowadzone uchwałą Nr XXI/231/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2020 r. będą dalej obowiązywać w roku bieżącym, przygotowywana jest nowelizacja tej uchwały na sesję Rady Miejskiej w lutym br. 

Ponadto planowane jest  zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży również w 2021 r. Do zastosowania tego zwolnienia j konieczne jest jednak wprowadzenie stosownych zmian w tzw. ustawie COVID-owej, które  aktualnie znajdują się na etapie prac parlamentarnych. Niezwłocznie po wejściu w życie stosownych przepisów, przygotowany zostanie i przedłożony Radzie Miejskiej odpowiedni projekt uchwały.