Podziękowania dla Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie
02 sierpnia 2022 r. | 06:52

Tarnowskie Góry dziękują Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie!

 - W imieniu wszystkich dzieci zagrożonych ołowicą dziękujemy! – mówili burmistrz Arkadiusz Czech i Przewodniczący Rady Miejskiej Adrian Wolnik przekazując na ręce Mieczysława Dumieńskiego, prezesa Fundacji dyplom z podziękowaniami za 30 lat pracy. Chwilę wcześniej Rada Miejska przyjęła uchwałę honorującą Fundację.
– Tarnowskie Góry i cała ziemia tarnogórska to tereny, które swoją tożsamość i bogactwo zbudowały na wydobyciu i przetwarzaniu rud bogatych w srebro, cynk i ołów. I ile owe pierwiastki stały się przyczyną rozwoju, ostatni z nich – ołów – na wiele lat stał się wielkim zagrożeniem – napisali w dokumencie radni wskazując, że problem ołowicy i jej skutków został po raz pierwszy oficjalnie zaakcentowany i przedyskutowany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku.
To właśnie na bazie tamtych debat powołano do życia Fundację na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. O ile Miasteczko Śląskie wkrótce od Tarnowskich Gór się odłączyło, w całym regionie z inicjatywy Fundacji zorganizowano system opieki medycznej tysięcy dzieci obejmujący zintegrowany monitoring zdrowotny i profilaktyczny.
– To dzięki niemu – mimo, że działania profilaktyczne nie ustają – zapomnieliśmy o zagrożeniu, jakim przed laty była ołowica. I właśnie za to Fundacji, w imieniu mieszkańców Tarnowskich Gór, dziękujemy – uchwalili radni.
W profilaktyce antyołowiowej z Fundacją nieprzerwanie współpracuje Urząd Miasta w Tarnowskich Górach. W tym roku w ramach konkursu przekazano na ten cel 40 tys. zł.