PONE: wystawa kotłów i dotacje
23 września 2021 r. | 06:54

W najbliższą sobotę – 25 września – w godzinach 9.00 – 12.00 zapraszamy na Rynek na wystawę ekologicznych kotłów i odnawialnych źródeł energii. Głównym celem wystawy jest przedstawienie ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania domów oraz zasad działania nowoczesnych pieców osobom zainteresowanym tym tematem oraz biorącym udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności dbania o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego.

Przypomnijmy, gmina Tarnowskie Góry wydała do tej pory na Program Ograniczenia Niskiej Emisji 12 mln złotych. Przyjęty w październiku ubiegłego roku program na lata 2021-2025 przewiduje przekazanie mieszkańcom w postaci dotacji kolejnych 7,5 mln złotych. 

Dotacje udzielane są obecnie na wymianę starego źródła ciepła (tj. źródła ciepła na paliwo stałe) na: węzeł cieplny (podłączenie do sieci ciepłowniczej), kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł na biomasę, kocioł węglowy. Dotacja jaką można aktualnie uzyskać wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, wynikających z zatwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu, lecz nie więcej niż 6 000 zł. Udzielanie dotacji w latach 2021-2025 nie obejmuje ocieplenia budynku, wymiany pieca gazowego na gazowy.

Nabór wniosków do PONE prowadzony jest w trybie ciągłym, a wszystkie wnioski złożone dotychczas, które nie zostały rozpatrzone a spełniają wymagania nowego regulaminu, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.