Posiłek w szkole i w domu
26 lipca 2023 r. | 06:35

Dzięki rządowemu dofinansowaniu stołówki w siedmiu szkołach dostaną po wakacjach dodatkowe, nowe wyposażenie.

Wszystko dzięki dofinansowaniu w ramach wieloletniego rządowego programu  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023 – MODUŁ 3. Dofinansowanie wynosi  560 tys. zł, wartość całego projektu to 700 tys. zł.

Jednym z elementów Programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Celem modułu 3 Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym na tworzenie warunków umożliwiających  spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach dofinansowania Gmina Tarnowskie Góry otrzymała środki na doposażenie stołówek siedmiu szkolnych w:
Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach
Szkole Podstawowej Nr 6 im. Alfonsa Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach
Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13 w Tarnowskich Górach
Szkole Podstawowej Nr 14 w Tarnowskich Górach
Szkole Podstawowej Nr 15 im Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
Szkole Podstawowej Nr 16 w Tarnowskich Górach

Dzięki dofinansowaniu wymienione stołówki dostaną nowy sprzęt kuchenny taki jak m.in. piece, lodówki, garnki, miksery, okapy, wózki, stoły, regały magazynowe, szafki czyli wszystko, co potrzebne do przygotowania szkolnych obiadów.

W tej  chwili trwają zakupy sprzętu, gotowanie przy ich pomocy zacznie się po wakacjach.