Powiat walczy o znak jakości
19 sierpnia 2020 r. | 07:00

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ponownie ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Aby złożyć wniosek konieczny jest udział w badaniu ankietowym, dlatego zachęcamy do udziału w nim.

Certyfikat jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.  Cały program oparty jest na 12 zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Odznaczenie przyznawane jest na dwa lata, a tarnogórskie starostwo zdobyło je po raz pierwszy w 2018 roku.

Zapraszamy do podzielenia się opiniami na temat działalności tarnogórskiego samorządu powiatowego. Wypełnienie ankiety powinno zająć od 5 do 10 minut. Udział w badaniu jest niezbędny do prawidłowego złożenia wniosku.

Badanie jest anonimowe – nie ma możliwości identyfikacji odpowiedzi, których Państwo udzieliliście. Wyniki będą analizowane i prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach.

Link do ankiety: https://tarnogorski-obywatel.webankieta.pl/


Więcej informacji o Certyfikacie: www.frdl.org.pl/eloge