Prawie 60 tys. zł od tarnogórzan dla gości z Ukrainy
29 grudnia 2022 r. | 07:09

W ciągu kilku miesięcy mieszkańcy Tarnowskich Gór wpłacili na konto utworzone przez Urząd Miejski 54 964 zł. Wszystkie pieniądze przeznaczono na pomoc uchodźcom.

Pieniądze zostały przeznaczone na:

  • sfinansowanie kursów języka polskiego
  • dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie punktu wydawania żywności
  • organizację zajęć świetlicowych dla dzieci
  • organizację wydarzeń kulturalnych
  • zakup materiałów, leków, żywności

I imieniu obdarowanych dziękujemy za zaangażowanie, troskę o naszych sąsiadów, za podzielenie się dobrem. Dziękujemy, że robią to Państwo nieprzerwanie.

Wpłaty przyjmowane są nadal na konto nr 65 1090 1825 0000 0001 4982 9971 z dopiskiem “Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy”.