Profilaktyka antyołowiowa – konkurs
19 sierpnia 2021 r. | 06:22

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów”.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 20.09.2021 r. do 15.12.2021 r., w szczególności poprzez zapewnienie adresatom zadania, narażonym na ołów, udziału w różnego rodzaju działaniach prozdrowotnych, zmierzających do poprawy nich stanu zdrowia oraz podniesienia ich poziomu wiedzy o negatywnych skutkach oddziaływania ołowiu na życie człowieka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godziny 15.30 oferty zgodnej ze wzorem.

Wszystkie potrzebne dokumenty w załącznikach.

Pliki do pobrania