Przejścia dla pieszych doświetlone
15 listopada 2022 r. | 07:07

Dziewięć przejść dla pieszych na gminnych drogach objęła zakończona właśnie modernizacja polegająca na ich oświetleniu i nowym oznaczeniu poziomym.

Warte 400 tys. zł prace zrealizował Miejski Zarząd Ulic i Mostów w ulicach:
– Siewierskiej przy Andersa,
– Leśnej przy przedszkolu,
– Gruzełki przy szkole,
– Korczaka przy szkole,
– Miodowej przy ul. Słoneczników,
– Głównej przy skwerze,
– Strzybnickiej przy przedszkolu,
– Łotewskiej w rejonie ronda
– Bolesława Śmiałego przy ul. Zwycięstwa.