Przyjmujemy wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie na 2023 rok
02 stycznia 2023 r. | 06:58

Do 15 kwietnia można składać wnioski o zakup węgla na sezon 2022/23 po preferencyjnej cenie. Uwaga! Wnioski złożone w 2022 roku tracą ważność, nawet jeśli ktoś jeszcze węgla nie kupił.

Wnioski o zakup 1,5-3 ton ekogroszku, orzecha lub kostki po preferencyjnej cenie można składać w tarnogórskim Urzędzie Miejskim. Przypominamy, że uprawnione do takiego zakupu są gospodarstwa domowe, które

 • spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (po złożeniu wniosków będą to sprawdzali urzędnicy),
 • nie kupiły wcześniej przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę, niezależnie od miejsca jego zakupu (np. PGG, PGE, Węglokoks, skład węglowy).

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

 1. Złożenie wniosku o zakup węgla do 15 kwietnia 2023 roku.

Uwaga! Jeśli ktoś złożył już taki wniosek w 2022 roku, ale węgla nie kupił, powinien wniosek złożyć ponownie. Może wtedy wnioskować o 3 tony.

 1. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Miejski.
 2. Informacja do wnioskodawcy przekazana z Urzędu Miejskiego o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla.
 3. Lista osób uprawnionych do zakupu przekazana przez urzędników do punktu sprzedającego węgiel na zlecenie Urzędu Miejskiego.
 4. Zamówienie, opłacenie i odbiór węgla w punkcie sprzedaży.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym w Tarnowskich Górach, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonała dotychczas zakupu przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł.

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (tarnowskiegory.pl), odebrać w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy Rynku lub przy ul. Sienkiewicza 2 tuż przy wejściu.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach na parterze budynku przy Rynku lub przy ul. Sienkiewicza 2 w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30,
 • przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: /1gfi6tt36l/skrytka – za ważne uznaje się wnioski przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Wniosku nie można

 • złożyć telefonicznie,
 • wysłać mailem.

Co będzie się działo po złożeniu wniosku?

Wnioski będą weryfikowane według kolejności wpływu. Urzędnicy sprawdzą, czy są tam wszystkie potrzebne informacje, czy nie ma błędów i czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiada kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku błędów we wniosku pracownik UM kontaktuje się z wnioskodawcą, by je poprawił. Dzwoni na numer telefonu podany we wniosku. Dlatego ważne jest, by we wniosku podać numer telefony, na który urzędnik będzie mógł zadzwonić i przekazać informacje.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, pracownik UM przekaże mu taką informację telefonicznie, mailem lub listownie.

Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą, by potwierdzić poprawność wniosku. Przekaże też informacje:

 • o terminie zakupu węgla we wskazanym punkcie (będzie na to kilka dni),
 • adres składu węgla.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca?

Koszt węgla to 1900 zł brutto za tonę. UWAGA! Ta cena nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez miasto do gospodarstwa domowego.

Transport węgla niezależne od odległości kosztuje: 30 zł za węgiel o wadze do 1 tony, 30 zł za kolejną tonę.

Uwaga! Cena nie obejmuje wniesienia węgla do miejsca składowania. Firma nie kruszy węgla.

Można też zamówić własny transport.

Workowanie we wskazanym przez miasto składzie kosztuje 120 zł za 1 tonę.

Gdzie i jak płacić za węgiel, transport, workowanie?

Za węgiel, transport, workowanie płaci się kartą lub gotówką w składzie węgla.

Pliki do pobrania