Przystanek kolejowy na Osadzie Jana: spotkanie dla mieszkańców
12 lipca 2023 r. | 22:09

Czy, kiedy i w którym miejscu powstanie nowy przystanek kolejowy na Osadzie Jana? Co to oznacza dla mieszkańców dzielnicy? Na prośbę burmistrza miasta PKP organizuje spotkanie z mieszkańcami. Przedstawiciele kolei przedstawią plany swojej inwestycji oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

„Od kilku tygodni tematem gorąco dyskutowanym w naszym mieście jest nowy przystanek kolejowy w dzielnicy Tarnowskich Gór – Osada Jana. (…) Z uwag docierających do Urzędu Miejskiego wynika jasno: mieszkańcy mają za mało informacji, a bardzo dużo pytań i wątpliwości. To budzi ich uzasadniony niepokój” – napisał burmistrz Arkadiusz Czech do dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Poprosił o pilne spotkanie z mieszkańcami, na którym zebrani mogliby poznać plany kolei dotyczące przystanku kolejowego na Osadzie Jana oraz zadać pytania.

Odpowiedź nadeszła bardzo szybko.

Przedstawiciele kolei zapraszają mieszkańców Osady Jana na spotkanie z zespołem projektowym Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA oraz wykonawcą we wtorek 25 lipca o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10 (filia przy ul. Zacisznej 17).

Przedstawią koncepcję przystanku kolejowego na Osadzie Jana i odpowiedzą na pytania uczestników.

Jakie były postulaty mieszkańców dotyczące komunikacji

Na trudny dojazd z i do Katowic zwracali uwagę mieszkańcy (33 proc.) w ankiecie „Analiza stanu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Tarnowskie Góry”. Brali w niej udział pełnoletni mieszkańcy miasta. Ankieta była dostępna elektronicznie oraz  w formie papierowej. 60 proc. uczestników ankiety z kolei twierdziło, że władze miasta natychmiast powinny usprawnić komunikację w Tarnowskich Górach. Przystanek kolejowy na Osadzie Jana to jeden z elementów poprawiania połączenia z Katowicami. Pociąg z Osady powinien dojechać do Katowic w ciągu pół godziny.

O przystanku mówili też mieszkańcy Osady w czasie spotkań z władzami miasta. Zwracali uwagę na:

  • liczbę mieszkańców osiedla,
  • dojazd do centrum aglomeracji – do uczelni, szkół, urzędów, placówek kultury,
  • potrzeby starszych mieszkańców dzielnicy, których będzie coraz więcej,
  • ekologię – więcej osób będzie mogło szybciej i wygodniej dotrzeć do Bytomia, Chorzowa, Katowic transportem zbiorowym, a to oznacza, że mniej będzie samochodów na drogach,
  • bezpieczne przejście przez tory z Osady Jana do ogródków działkowych, a takim może być przejście podziemne, które ma powstać wraz z przystankiem kolejowym.

Co jeszcze dzieje się w sprawie powstania przystanku

Bardziej dostępne dla naszych mieszkańców połączenie kolejowe z Katowicami, Chorzowem, Bytomiem wpisuje się też w miejskie plany usprawnienia komunikacji. Lepsze połączenia kolejowe spowodują z pewnością, że więcej mieszkańców zamiast z samochodów korzystać będzie z kolei, a to oznacza mniejsze korki.

Dodatkowo budowa przystanku kolejowego na Osadzie Jana wpisuje się w politykę komunikacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM zakłada takie usprawnienie komunikacji publicznej, by mieszkańcy chętniej z niej korzystali niż z samochodów.

W maju Metropolia zorganizowała i przeprowadziła na Osadzie Jana spacer badawczy dotyczący otoczenia przystanku kolejowego na Osadzie (m.in. ławeczki, zadaszenie-wiata, stojaki dla rowerów). Spacer badawczy to forma zbierana uwag od osób zainteresowanych projektem podczas spacerowania do miejsc, których projekt dotyczy. W tym majowym, na Osadzie Jana mogli uczestniczyć wszyscy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Metropolii – zgłosili chęć udziału. Uczestnicy proponowali, co zrobić, by miejsce było bezpieczne, przyjemne, nie przeszkadzało okolicznym mieszkańcom.

Wnioski ze spaceru badawczego otrzymamy od organizatorów spotkania, czyli Metropolii. Przekażemy je mieszkańcom wraz z wnioskami GZM.

Dlaczego ta inwestycja jest ważna

Przystanek kolejowy na Osadzie Jana jest częścią dużego zadania realizowanego przez PKP: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania „LOT B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144”.

Linia kolejowa oznaczona symbolem C-E 65 będzie miała 650 km. Będzie częścią VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego kraje bałtyckie z krajami Adriatyku i Bałkanami.

Przypuszczamy, że taka inwestycja – a co za tym idzie: szansa na budowę nowego przystanku kolejowego w naszym mieście na tej trasie – nie powtórzy się przez kilka nadchodzących dziesięcioleci.