UM TG
Remont ulicy Repeckiej
02 lipca 2019 r. | 20:33

Dziś zapadły ostateczne uzgodnienia w sprawie remontu drogi powiatowej - ulicy Repeckiej. Prowadzone w ciągu ulicy Repeckiej prace sieciowe, związane z wymianą starego wodociągu oraz przyłączeniami okolicznych domów do sieci ciepłowniczej, zakończą się do 15 lipca. Zaraz potem dyrektor ZDP ogłosi przetarg na wykonanie nowej nakładki i wzmocnienie poboczy drogi.

– Droga wyremontowana zostanie na całej długości – od ulicy Niedziałkowskiego do Witosa. Ta długo wyczekiwana inwestycja, zgodnie z zapewnieniami powiatu, zakończy się w sierpniu. Miasto wspiera finansowo remont drogi – informuje Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych. /UM TG/