Restauratorzy zwolnieni z opłaty za koncesję na alkohol
28 sierpnia 2020 r. | 07:00

Rada Miejska zwolniła dziś z płacenia trzeciej raty koncesji za sprzedaż alkoholu lokale gastronomiczne. Powód: chęć ulżenia przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19.

Uchwałę poparli wszyscy obecni na sesji radni. Jej skutek to  zwolnienie z opłaty i zwrot części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta.

– Tegoroczne ograniczenia “dały w kość” wielu przedsiębiorcom, my staramy się im pomóc w miarę możliwości, jakie daje nam prawo –mówił na sesji burmistrz Arkadiusz Czech wskazując, że możliwość takiego zwolnienia dała samorządom ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na fakt, że przyjęcie uchwały wypadło po 31 maja 2020 roku, czyli po terminie zapłaty drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a opłata należna w momencie jej wniesienia nie podlega zwrotowi, zwolnienie z opłaty obejmować może wyłącznie jej nieopłaconą część, stanowiącą trzecią część opłaty rocznej.

Co z przedsiębiorcami, którzy uiścili opłatę za cały rok z góry? – Otrzymają od nas zwrot trzeciej raty –zapowiada Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych.

Ubytek w miejskiej kasie, jaki powstanie z tytułu zwolnienia, szacuje się na 80. tys. zł.

Zwolnienie z opłat koncesyjnych to nie jedyne udogodnienie ze strony miasta dla tarnogórskich przedsiębiorców. Wcześniej zdecydowano o możliwości umorzenia opłat za wynajem miejskich lokali przedsiębiorców, którzy w czasie wprowadzenia ograniczeń w działalności zakładów usługowych ponieśli  straty. W przypadku spadku dochodów o więcej niż 50 procent gmina zwolniła z opłat za wynajem lokali w 100 procentach.

W kwietniu Rada Gminy Tarnowskie Góry mając na uwadze przeciwdziałanie oraz zapobieganie skutkom spowodowanym koronawirusem, podjęła także uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.