Rowerowa INICJATYWA 605 – deklaracja podpisana
10 marca 2022 r. | 07:02

Co wspólnego mają ze sobą Bytom, Gliwice, Chorzów, Lubliniec, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Powiat Tarnogórski? Będą współpracować przy projektowaniu i budowie tras rowerowych. Deklarację w tej sprawie podpisano dziś w Tarnowskich Górach. Jej nazwa to INICJATYWA 605.

Celem jest wytyczenie punktów styku i przebiegu tras rowerowych na niektórych odcinkach korytarzy nr 602, 603 i 605 czyli prowadzących z Gliwic do Katowic, z Gliwic do Tarnowskich Gór i z Bytomia do Lublińca, a więc łączących centrum aglomeracji z północą i zachodem.

Strony zobowiązały się do wspólnego określenia kosztów projektowych i budowlanych oraz analizy  i wskazania możliwości pozyskania środków na realizację tras, a także do promocji projektu na wszystkich etapach jego realizacji.

– Każdy z naszych samorządów planuje, projektuje lub buduje własne trasy rowerowe, połączenia między nami powinny być projektowanie wspólnie, między innymi dlatego, aby się wzajemnie uzupełniały. Chcemy wspólnie koordynować prace i mam nadzieję, że w przeciągu kilkunastu lat osiągniemy efekt, z którego będziemy dumni – mówił podczas podpisywania deklaracji Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór.

Aby osiągnąć cel sygnatariusze zgłosili gotowość do wzajemnego informowania się o postępach realizacji projektu, zapewnienia niezbędnego dla jego realizacji personelu oraz finansowania związanych z nim działań. Wszystkie uzgodnienia, projektowanie i budowa muszą odbywać się z uwzględnieniem kryteriów technicznych określonych w „Założeniach regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym)”.

– My zainteresowani jesteśmy budową dróg rowerowych zarówno w wymiarze  turystycznym jak i komunikacyjnym. U siebie rudzianie mają gdzie jeździć, ale myślę, że z chęcią przyjechaliby rowerem na przykład do Tarnowskich Gór  – komentował Krzysztof Mejer, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej.

Z porozumienia przewidującego projektowanie trasy między Lublińcem a Tarnowskimi Górami, Bytomiem i dalej Katowicami cieszyła się także Anna Jonczyk-Drzymała, Zastępca Burmistrza Lublińca. – W naszych okolicach mamy wiele kilometrów turystycznych tras  rowerowych. Dzięki trasie biegnącej na południe połączymy się z aglomeracją i innymi trasami a cykliści z południa nie będą do nas musieli jeździć pociągami czy samochodami, ale przyjadą na rowerach – powiedziała.

W Bytomiu planowane regionalne trasy uzupełnią projektowane obecnie trasy służące w pierwszej kolejności do komunikacji między dzielnicami. – Trasa regionalne będzie ich uzupełnieniem – przyznał Michał Bieda, Zastępca Prezydenta Bytomia.

– Nie raz udowodniliśmy już, że na poziomie samorządów gminnych i powiatowych jesteśmy w stanie efektywnie współpracować – dzisiejsza deklaracja jest tego dowodem – przyznał burmistrz Czech zaznaczając, że w Tarnowskich Górach w tej chwili rusza warta około 60 mln zł inwestycja pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej.

Projekt przewiduje budowę blisko 30 km łączących największe dzielnice miasta tras rowerowych, pasów dla rowerów, budowę tunelu pieszo-rowerowego, a także centrum przesiadkowego przy dworcu autobusowym i kolejowym. Dzięki INICJATYWIE 605 powstające w Tarnowskich Górach trasy rowerowe będą połączone z biegnącymi do innych miast trasami.