Ruszyło wydawanie worków na śmieci
04 maja 2020 r. | 19:51

Kilkaset worków na odpady zielone i segregowane wydali dziś pracownicy Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta mieszkańcom miasta. Do worków dołączaliśmy nasze promocyjne maseczki w kratkę.

Akcja trwa do końca maja – od poniedziałku do piątku od 10.00 do 13.00 w holu Ratusza. Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może otrzymać 5 dodatkowych worków na odpady zielone w okresie wiosennym oraz 5 worków w okresie jesiennym. Worki do segregacji pozostałych odpadów wydawane są bez ograniczeń. Maseczki rozdawane będą do wyczerpania zapasów.

Dziś otwarty został także po przerwie Punkt Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Laryszowskiej.

PSZOK  jest czynny:

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
 • w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13 :00
 • tel. 32/ 284 17 33

Osoby wjeżdżające na teren PSZOK-u prosimy o:

 • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust, założenie rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcję rąk (korzystający powinni posiadać własne środki ochrony osobistej)
 • zachowanie minimum 2 metrowej odległości od pracowników obsługi PSZOK (na terenie PSZOK może znajdować się obsługa oraz jedna osoba korzystająca. Pozostałe osoby czekają przed wjazdem na pozwolenie obsługi PSZOK na wjazd)
 • bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników obsługujących PSZOK.

Do PSZOK-u można dostarczyć we własnym zakresie następujące frakcje odpadów w ilościach wskazujących iż pochodzą ze strumienia odpadów komunalnych:

 • papier, tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • odpady budowlane, gruz (w ilości 1 Mg na rok z nieruchomości zamieszkałych albo lokalu w zabudowie wielolokalowej i wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • tekstylia,
 • przeterminowane i nieużyteczne leki i chemikalia,
 • problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, nie dotyczy odpadów zawierających azbest),
 • odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone.

Powyższe odpady odbierane są bezpłatnie.