Rząd ogłosił trzeci etap łagodzenia obostrzeń
13 maja 2020 r. | 17:51

Już od 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Zwiększony zostanie również limit pasażerów w transporcie publicznym. Z kolei od 25 maja maturzyści i uczniowie klas ósmych będą mieć możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami.

Od 18 maja:

  •   Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Zasady bezpieczeństwa w salonach urody:

- obowiązek zasłaniania ust i nosa jeżeli zabieg na to pozwala,
- używanie ręczników jednorazowych gdy jest to możliwe,
- zapisy telefoniczne lub on-line.

  • Mogą działać restauracje, kawiarnie i bary

Zasady bezpieczeństwa w gastronomii:

- limit osób w lokalu 1 osoba na 4m2,
- dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
- zachowanie dwóch metrów odległości między stolikami,
- noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

  • Limit pasażerów w środkach transportu publicznego wyniesie:

- tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie),
- lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

  • Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie:

- maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

  •  Wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze:

- stadionach,
- boiskach,
- skoczniach,
- torach,
- orlikach.

  • Umożliwienie organizacji zajęć w obiektach zamkniętych

-  W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

  • Mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowacze.
  • W świecie kultury możliwa będzie m.in.:

- działalność kin plenerowych, w tym samochodowych,
- wznowienie pracy na planach filmowych,
- wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
- wznowienie prób i ćwiczeń,
- indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

Od 25 maja:

  •  Będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  •  Będzie można prowadzić konsultację z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.