Rządowe pieniądze na boiska i drogi
27 kwietnia 2021 r. | 06:55

Tarnowskie Góry otrzymają kolejne 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę boisk treningowych TS Gwarek. Dodatkowo do gminy trafi niebawem 1 394 465,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rewitalizację ulic w centrum miasta, a konkretnie na rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały i Rymera.

Przypomnijmy na budowę boisk TS Gwarek poprzednio Tarnowskie Góry pozyskały już z RFIL 3,5 mln zł. 

Projekt obejmuje dwa etapy. W pierwszym przewidziano:

 • budowę boiska pełnowymiarowego o sztucznej nawierzchni wysokiej jakości wraz z ogrodzeniem oraz oświetleniem i trybunami na ok. 300 miejsc,
 • budowę budynków zaplecza szatni i innych pomieszczeń dla np. sędziów oraz pod kątem grup dziecięcych i młodzieżowych,
 • budowę drogi dojazdowej od ul. Mickiewicza oraz parkingu.

Drugi etap to rozbudowa bazy od strony ul. Klonowej :

 • budowa boiska o nawierzchni trawiastej naturalnej z ogrodzeniem i oświetleniem oraz parkingiem szutrowym,
 • budowa schodów łączących górną część kompleksu z dolnym, 
 • budowa wybiegu dla psów (podobnego jak na Os. Przyjaźń),

Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 13 mln zł.

To już trzecia transza dofinansowania, jaką miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomnijmy w ramach I transzy dofinansowanie wyniosło 7.007.564,00 zł i zostało ono przeznaczone na następujące zadania: 

 • przebudowa ul. Sobieskiego
 • rozbudowa ulic Torowa, Nowa,
 • budowa chodnika przy ul. Saperów
 • rewaloryzacja budynku przy ul. Królika 20,
 • przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 8,
 • oświetlenie na terenie gminy budowa i uzupełnienie,
 • przebudowa Rynku, pl. Wolności,
 • budowa Placów Zabaw
 • tereny sportowe w rejonie Morcinka Sielanka Litewska.

II transza wsparcia z RFIL wynosiła aż 18.000.000,00 zł i służyć będzie realizacji następujących przedsięwzięć:

 • rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry – 10.000.000,00 zł,
 • rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” – 4.500.000,00 zł,
 • budowa boisk treningowych TS Gwarek Tarnowskie Góry” – 3.500.000,00 zł.

Do gminy trafi niebawem 1 394 465,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rewitalizację ulic w centrum miasta, a konkretnie na rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały i Rymera w Tarnowskich Górach.

Przypomnijmy w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych miasto otrzymało 2 380 993,82 zł na rozbudowę ulic Sobieskiego i Opolskiej.