default
SIM Śląsk: Nowy nabór na mieszkania
28 listopada 2023 r. | 20:22

Od 27 listopada do 17 grudnia będzie trwał kolejny nabór wniosków o wynajem mieszkań w budynkach w Lasowicach, budowanych przez SIM Śląsk sp. z o.o.

W ramach inwestycji przy ul. Andersa wybudowane zostaną 3 budynki wielorodzinne w tym: 1 budynek czterokondygnacyjny bez garażu podziemnego oraz 2 budynki sześciokondygnacyjne z garażami podziemnymi.

SIM Śląsk wybuduje 122 mieszkania w standardzie „pod klucz”. Do każdego z mieszkań przynależny jest balkon/ogródek oraz komórka lokatorska. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi od 37,82 m2 do 68,56 m2. W ramach inwestycji będzie również wykonane zagospodarowanie terenu w tym: parkingi, chodniki oraz miejsca rekreacji.

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać:

Informacji na temat naboru udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2  w pokoju nr 19 oraz pod numerem telefonu +48 32 39 33 660.

Dodatkowo, 27-29 listopada 2023 r. przedstawiciel SIM-u będzie do Waszej dyspozycji w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry przy ul. Sienkiewicza 2 w godzinach otwarcia urzędu.

Wypełnione i podpisane wnioski z niezbędnymi załącznikami można złożyć:

  • osobiście (zalecane) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 w pokoju nr 1
  • przez platformę ePUAP począwszy od 27 listopada 2023 r. od godziny 7:30;
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „nabór wniosków ul. gen. W. Andersa”. Liczy się data stempla pocztowego.