Skorzystaj z aplikacji KMZB i zgłoś miejsce przebywania osób bezdomnych
04 grudnia 2020 r. | 16:25

Zimą mrozy mogą być powodem poważnych wychłodzeń organizmu lub nawet zamarznięć dlatego tarnogórscy policjanci przypominają, aby nie pozostawać obojętnym na los osób potrzebujących. Dzięki możliwości naniesienia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji dotyczącej bezdomności policjanci trafiają do osób samotnych i bezdomnych, aby sprawdzić, czy potrzebują pomocy.

Każdego roku w sezonie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Powodem zagrożenia ich życia bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla.

KMZB jest mobilnym narzędziem, które ma realny wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Dzięki tej aplikacji możemy również pomagać. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń prócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Wśród tych zagrożeń wyróżnić można kategorię „bezdomność”.

Pozwala ona wskazać użytkownikom miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Znacznik ten staje się szczególnie ważny w okresie zimowym. Panujące warunki atmosferyczne, jak również prognozy pogody na najbliższe dni nie są optymistyczne. Pamiętajmy także o osobach samotnych, chorych, jak i nieporadnych życiowo. Jeden telefon, jedno kliknięcie – tak niewiele trzeba, aby pomóc.

W związku z panującym okresem zimowym przy ulicy Sienkiewicza 48 w Tarnowskich Górach, w godzinach od 19:00 do 7:00 funkcjonuje ogrzewalnia dla osób potrzebujących. Wskazane jest, aby osoby w niej przebywające były trzeźwe. Ogrzewalnia zapewnia tymczasowe schronienie, tj. umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach.

Źródło: KPP Tarnowskie Góry