Sobieskiego: kolejny odcinek ma już asfalt!
29 listopada 2021 r. | 06:49

Pierwsza z trzech warstw bitumicznych na ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Strzeleckiej do szkoły została położona wczoraj. Druga powinna – o ile pozwoli na to pogoda – pojawić się na miejscu w przyszłym tygodniu.

Według planu do 6 grudnia na jezdni ma zostać położna ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu. Wszystko po to, aby umożliwić ruch kołowy na kolejnym odcinku ul. Sobieskiego i przenieść prace na trzeci, ostatni odcinek inwestycji.

W międzyczasie przebudowywane będą chodniki. Prace na ostatnim odcinku mają być prowadzone tak, aby możliwy był dojazd do zlokalizowanych w okolicy sklepów oraz parkingu. Koniec przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Sobieskiego przewidywany jest do końca tego roku (o ile warunki pogodowe na to pozwolą), a zakończenie całości zadania – w roku przyszłym.

Docelowo za blisko 5 mln zł w ramach przebudowy ulicy Sobieskiego powstaną m.in. wyniesione przejścia dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe chodniki, uregulowane będą także miejsca parkingowe i spowolniony zostanie ruch.