Solidarność rozlewała się wśród nas…
01 lipca 2020 r. | 17:24

– „Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”

– to cytat z wystąpienia papieża Jana Pawła II w Trójmieście w 1987 roku. Te słowa powinniśmy głęboko wziąć sobie do serca – mówił podczas dzisiejszego otwarcia wystawy „Tu rodziła się „Solidarność” – This is where „Solidarity” was born” burmistrz Arkadiusz Czech. Latem 1980 r. w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach wybuchł strajk, który był pierwszym tego typu zrywem na Górnym Śląsku. Obok postulatów płacowych i socjalnych protestujący robotnicy wyraźnie wyartykułowali żądania o charakterze ogólnospołecznym i solidarnościowym z zakładami pracy protestującymi na Wybrzeżu. Ekspozycja nie przypadkowo stanęła więc w naszym mieście. Przygotował ją Instytut Pamięci Narodowej, będzie dostępna na Rynku do 15 lipca.

– Dziękuję, że dziedzictwo „Solidarności” jest obecne w Tarnowskich Górach, chociażby w postaci ronda, ulic, tablicy umieszczonej na Ratuszu – mówił Piotr Sznajder, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. – Wystawy z okazji powstania „Solidarności” otwieramy dziś w 17 miastach Polski. Ta tarnogórska przypomina o wydarzeniach w tarnogórskim Fazosie. Tutejsi robotnicy oprócz postulatów płacowych domagali się mówienia prawdy w środkach masowego przekazu oraz jednoczyli się z żądaniami strajkujących na Wybrzeżu. Uczestników tamtych zdarzeń proszę, a nawet zobowiązuję, by opowiadali o tamtych chwilach, które utorowały nam drogę do niepodległości. To piękna karta historii, która umożliwiła nam życie w kraju jakim dziś jest Polska – dodał. 

Czesław Sobierajski, uczestnik wydarzeń, przedstawiciel wojewody opowiedział o solidarnościowych zrywach na Śląsku. – Uczestników tych wydarzeń pytano, skąd w nich ta odwaga. Dawała ją świadomość, że nie byliśmy sami że działaliśmy solidarnie razem – mówił.

W otwarciu ekspozycji udział wzięli także m.in. przedstawiciele Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.  Piotr Nowak odczytał list Dominika Kolorza, przewodniczącego zarządu regionu, który napisał m.in. „Solidarność rodziła się wśród robotników, pracowników kopalń, hut, kolejarzy i rozlewała się wśród nas”.

Autorem ekspozycji jest Adrian Rams.