Stare Tarnowice: zasadźmy razem park!
29 września 2020 r. | 07:00

Tarnogórskie Święto Drzewa z uwagi na covid odbędzie się w tym roku w innej formule. Na skwerze przy ul. Morcinka w Starych Tarnowicach, w sobotę 17 października o godz. 10.00, tarnogórzanie posadzą 35 drzew.

Będzie to pierwszy etap zazieleniania terenu, który urządzony został w minionym roku – powstał tu amfiteatr, alejki i mała architektura.

Udział w akcji wymaga wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia. Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, w terminie do 9 października 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby chętnej do udziału w akcji lub w przypadku grup osób imię i nazwisko przedstawiciela grupy. Telefony do wydziału: 32 39 33 847, 32 39 33 848, 32 39 33 831. 

Uczestnicy akcji zobowiązani są do posiadania własnych narzędzi (szpadel, wiadro) niezbędnych do posadzenia drzewa. W zamian będzie można nadać imię samodzielnie posadzonemu drzewu. 

Regulamin akcji REGULAMIN święto drzewa