Startuje remont budynku przy ul. Królika 20
27 lipca 2021 r. | 07:13

Dwa lata potrwają prace przy rewaloryzacji budynku przy ul. T. Królika 20 nieopodal Placu Synagogi. Dziś Urząd Miejski przekaże plac budowy wykonawcy prac.

Docelowo budynek będzie pełnił dwie funkcje – usługową i ekspozycyjną. Swoją siedzibę będzie tu mieć Lokalna Organizacja Turystyczna Miasta Gwarków.

Na parterze w części wschodniej przewidziano lokal usługowy natomiast w części zachodniej powstanie ogólnodostępny szalet miejski. Na piętrze i poddaszu zaplanowano pomieszczenia ekspozycyjne na potrzeby promocji miasta Tarnowskie Góry.

Budynek będzie miał dostęp dla osób niepełnosprawnych na parterze i piętrze w postaci projektowanej platformy pionowej.
Gruntowny remont budynku obejmie m.in. wykonanie nowych stropów, montaż nowego dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych, wykonanie izolacji termicznych ścian zewnętrznych od wewnątrz, zabudowę platformy pionowej dla niepełnosprawnych, montaż nowych instalacji: wod-kan i c.o., elektrycznych, ppoż. i oddymiania. Na terenie wokół budynku przewidziano utworzenie pasa zieleni i montaż elementów małej architektury.

Budynek przy ul. Królika 20 w najstarszej części pochodzi z XVI w. Jest to wschodnie pomieszczenie parteru otoczone grubymi na 1,1m ścianami i sklepione sklepieniem kolebkowym z lunetą nad jednym z okien. Nad parterem, na pierwszym piętrze występują jeszcze dwie grube ściany wskazujące na to, że pierwotnie wybudowana budowla miała także piętro. Wnęka wewnętrzna w elewacji południowej sugeruje, że dostęp na tą kondygnację prowadził schodami zewnętrznymi, prawdopodobnie w konstrukcji drewnianej. W późniejszym okresie budynek podlegał kolejnym rozbudowom. Odbyło się to najprawdopodobniej w dwóch etapach w okresie XVII-XVIIIw (część zachodnia) oraz w XIXw (część północna).