Strategia rozwoju miasta – konsultacje rozpoczęte
25 marca 2022 r. | 05:00

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowania dokumentów: Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ (Strategia) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 (GPR).

Pierwsze odbyło się w poniedziałek 21 marca, kolejne już w piątek (25.03) o godz. 15.00 – dla przedsiębiorców oraz w poniedziałek (28.03) o godz. 17.00 dla organizacji pozarządowych.

– Wszystkim nam zależy, aby nasze miasto działało i wyglądało coraz lepiej, dlatego podstawą tworzenie tych dokumentów jest zapytanie o opinię mieszkańców – powiedział Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór na wstępie pierwszego spotkania w Sali sesyjnej Ratusza.
Przypominamy, że poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z wielu ramach pracy nad oboma dokumentami.
Kolejne już w piątek (25.03) o godz. 15.00 – dla przedsiębiorców oraz w poniedziałek (28.03) o godz. 17.00 dla organizacji pozarządowych. Na ostatnie z nich zapraszamy także mieszkańców, którzy nie mogli się pojawić w Ratuszu. Miejsce: Sala sesyjna Ratusza.
W kwietniu w ramach konsultacji rozpoczniemy badania ankietowe, w maju kolejne spotkania.