Szkoci znowu w Tarnowskich Górach
27 czerwca 2023 r. | 19:39

Szkocka muzyka i brytyjskie motywy nie pojawiły się w niedzielę na tarnogórskim Rynku przypadkowo: dokładnie 101 lat temu wojska brytyjskie, a w tym szkockie regimenty, opuściły miasto po górnośląskim plebiscycie i podziale regionu. Dzień później do Miasta Gwarków wkroczyło wojsko polskie.

Wydarzenia w postaci gry miejskiej i koncertu przypomniało stowarzyszenie Góry Kultury.

Gra miejska śladami wojsk brytyjskich w czasie plebiscytu trwała w całym mieście! Na stanowiskach edukacyjnych na uczestników czekały zadania związane z wydarzeniami sprzed wieku i pytania dotyczące historii i kultury Wielkiej Brytanii. W trakcie gry odwiedzali najważniejsze punkty związane z życiem żołnierzy szkockich, angielskich i irlandzkich w naszym mieście.
Na koniec, o godz. 18.00 pod Ratuszem, rozdano nagrody, muzykę szkocką na dudach zagrał natomiast zespół Częstochowa Pipes and Drums.
Zwycięzcy gry:  I miejsce – Zbro, II miejsce – Brygada W, III – miejsce Sosny.
Impreza została dofinansowana przez Miasto Tarnowskie Góry
——————————————-
Przypomnijmy: w okresie po zakończeniu I wojny światowej i plebiscytu na Górnym Śląsku stacjonowały  wojska alianckie.  Od początku 1920 roku na terenie plebiscytowym kontrolę sprawowała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, w skład której wchodzili reprezentanci Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Zadaniem komisji było dopilnowanie prawidłowego przebiegu kampanii plebiscytowej, głosowania oraz utrzymanie porządku i spokoju, jej zbrojnym ramieniem były siły rozjemcze składające się z żołnierzy włoskich i francuskich, do których z czasem dołączyli żołnierze brytyjscy.
Po plebiscycie i III powstaniu śląskim Szkoci i Irlandczycy oddali opiekę nad miastem 25 czerwca 1922 stronie polskiej.  Dzień później, 26 czerwca,  część Grupy Operacyjnej dowodzonej przez generała Stanisława Szeptyckiego złożona z żołnierzy jednego z batalionów 27 Pułku Piechoty oraz szwadronu reprezentacyjnego 3. Pułku Ułanów przeszła na Śląsk przez most w Bizji, do miasta wprowadził ją przez bramy powitalne pochód z udziałem powstańców śląskich oraz banderii konnej w strojach ludowych.
Na Rynku gdzie przywitał żołnierzy Jan Bondkowski, pierwszy w regionie polski burmistrz Miasteczka Śląskiego i tarnogórski radny, odprawiono mszę polową, uroczystość zakończyła się w koszarach przy obecnej ul. Tadeusza Kościuszki.
W ten sposób Tarnowskie Góry jako miasto po raz pierwszy znalazły się w graniach Polski – powstałe w okolicach 1526 roku miasto znajdowało się do tego czasu w obrębie Czech, monarchii Habsburgów, potem w Prusach i Niemczech.