Szkoda Ciebie na takie PATOKLIMATY
07 listopada 2019 r. | 22:21

W Zespole Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach odbyły się kolejne spotkania policjantów z młodzieżą w ramach kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Mundurowi spotykają się z uczniami całego powiatu tarnogórskiego, przypominając o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy oraz o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

W ostatnim czasie, policjanci tarnogórskiej komendy przeprowadzili kolejne spotkania podczas których rozmawiali o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy.

Policjanci przypominali o  konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść młodzi ludzie mający kontakt ze środkami odurzającymi. Przedstawili założenia ogólnopolskiej kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego, który jest prezentowany uczestnikom spotkań.

Ponadto młodzież poznała zasady asertywnej postawy wobec osób zachęcających do zażywania środków psychoaktywnych oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom. Prelekcje przeprowadził profilaktyk z tarnogórskiej komendy asp.szt. Adam Cichowski.

Źródło: KPP Tarnowskie Góry