Szkoły, przedszkola i żłobek stopniowo wracają
22 maja 2020 r. | 07:00

Gmina Tarnowskie Góry wznawia stopniowo pracę szkół, przedszkoli i żłobka. Przedstawiamy kalendarz uruchamiania placówek.

Od 21 maja br.:

  • Szkoły zaczynają prowadzić, za zgodą rodziców, bezpośrednie zajęcia specjalistyczne, w tym rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o WWR

Od 25 maja br.:

  • Szkoły wznawiają zajęcia opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • Szkoły organizują konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII;
  • Przedszkola wznawiają działalność;

Od 1 czerwca br.:

  • Szkoły organizują konsultacje dla uczniów wszystkich klas;
  • Żłobek wznawia swoją działalność.

Wszystkie działania placówek przebiegać będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.