Tak będzie wyglądał skwer przed Halą Targową!
22 kwietnia 2021 r. | 07:00

Wyeksponowanie obelisku upamiętniającego dawny cmentarz ewangelicki, zachowanie i podświetlenie zabytkowych kielichów, wprowadzenie atrakcyjnych stref wypoczynku, powiększenie przestrzeni biologicznie czynnych, zachowanie rosnących drzew i dosadzenie 15 kolejnych, nowe krzewy i trawy, nowoczesne siedziska, leżaki, ławeczki, strefa piknikowa, zdrój uliczny, wprowadzenie nowych ergonomicznych elementów małej architektury i otwarcie parku dla mieszkańców – to założenia nowej koncepcji przebudowy terenu pod Halą Targową.

Przy jej tworzeniu uwzględniono uwagi tarnogórzan, zgłoszone po przedstawieniu poprzedniej wersji rewitalizacji skweru.

– Główną ideą było wyeksponowanie pomnika, który obecnie jest prawie niewidoczny. Koncepcja zakłada wprowadzenie tła obelisku, który znajdzie się w osobnej wydzielonej strefie wraz z zielonym dywanem złożonym z niskiej roślinności oraz tablicami opisującymi trudną historię tego terenu i zdjęciami przedstawiającymi fotografie dawnego cmentarza – mówi projektantka z Primtech Szymon Kita – firmy, która zajmuje się projektowaniem 4 miejskich placów. – Bardzo istotne jest też zachowanie wysokiej zieleni, co oznacza, że nie zostanie wycięte żadne drzewo. Posadzone zostanie za to 15 nowych – głównie brzóz, które posiadają delikatne, ażurowe korony, pozwalające na dobre doświetlenie niskiej zieleni – dodaje. 

Wśród nowych roślin znajdą się: brzozy, lipa, klon, cisy, sosny górskie, berberysy, derenie, trzcinniki, barwinki, rozplenice japońskie. Dodatkowo w obszarze skweru zakłada się usunięcie barier architektonicznych, tam gdzie jest to możliwe oraz usunięcie betonowych obiektów reklamowych znajdujących się od strony ulicy i tzw. blaszaka stojącego nieopodal II LO im. S. Staszica. Co ważne – w formie rzeźby pozostawione zostaną pochodzące z lat 50. ubiegłego wieku kielichy. Zostaną one także odpowiednio podświetlone. Dla osłonięcia instalacji gazowej szpecącej obecnie teren zastosowane zostaną przesłony wizualne z zieleni. 

Brzegiem skweru poprowadzona zostanie docelowo droga rowerowa.