Tarnogórska Rada Seniorów: czekamy na kandydatów!
27 lutego 2024 r. | 06:00

Od 1 lutego do 1 marca trwa nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry na kadencję 2024-2028 oraz kandydatów do Komisji Wyborczej.

Wybory do Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry odbędą się 26 kwietnia 2024 roku.

Nabór kandydatów prowadzony jest od 1 lutego do 1 marca 2024 roku.
W skład Rady wchodzi 11 członków wybieranych spośród przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów, działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
Kandydatami do Rady mogą być mieszkańcy Miasta, którzy mają czynne prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyboru (26 kwietnia 2024 r.) ukończyły 60. rok życia.

Kandydat do Rady Seniorów nie może być jednocześnie kandydatem do Komisji Wyborczej.

Kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry mogą zgłaszać przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów, które działają na rzecz osób starszych. W szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, które zgodnie ze statutem obejmują swoją działalnością teren Miasta. Podmioty te mogą zgłaszać nie więcej niż trzech kandydatów.
Kandydatem na członka Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry może być również osoba, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska pisemne poparcie co najmniej 30 mieszkańców Miasta, którzy mają czynne prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyboru ukończyli 60. rok życia (przedstawiciele osób starszych). Mieszkaniec Miasta może udzielić poparcia tylko jednej osobie kandydującej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach pod nr. tel. +48 32 39 33 812 lub +48 32 39 33 802, pokój 31 ul. Rynek 4.

 

Wszystkie wyborcze dokumenty naborowe oraz statut Rady można pobrać stąd.