Tarnogórskie jednostki OSP wzbogaciły się w specjalistyczny sprzęt
19 stycznia 2022 r. | 07:03

Specjalistyczne wyposażenie do poszukiwania osób zaginionych oraz sprzęt do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym w pożarach, przestępstwach i wypadkach trafił do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Tarnowskich Gór.

Pieniądze w kwocie 128 500 zł, na zakup wyposażenia dla druhów, pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Urząd Miejski także wsparł powyższy zakup, wnosząc wkład własny w wysokości 5 100 zł.

Poszczególne jednostki OSP wzbogaciły się o następujący sprzęt:

– OSP “Florian” w Strzybnicy – dron wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, który będzie wykorzystywany m.in. w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych;
– OSP Repty – drabina ratownicza oraz radiotelefony,
– OSP Pniowiec – mundury specjalne,
– OSP Tarnowskie Góry – belka sygnalizacyjna wraz z wyposażeniem do zamontowania na samochodzie pożarniczym, który jest w posiadaniu ratowników.