bogactwo samorządów
Tarnowskie Góry na 47 miejscu w rankingu “Bogactwo samorządów”
25 lipca 2019 r. | 08:25

Miesięcznik Wspólnota opublikował kolejny ranking zatytułowany „Bogactwo samorządów”. Tarnowskie Góry w opracowanej klasyfikacji znalazły się na najwyższej jak dotychczas, bo 47 pozycji na 267 polskich miast, będących siedzibą powiatów (to trzecie miejsce w województwie śląskim). Ranking opiera się na danych z 2018 roku.

Jak pisze UM Tarnowskie Góry - poprawiająca się z roku na rok pozycja naszego miasta w rankingu bardzo cieszy. Przypomnę, że 10 lat wcześniej – w 2008 roku byliśmy na dalekiej – 212 pozycji – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych. – Ranking jest istotny, bowiem nie tylko ujmuje dochody własne i subwencje otrzymywane przez miasto, ale bierze również pod uwagę zdolność inwestycyjną gmin i umiejętność ograniczania wydatków bieżących – dodaje.

W tworzeniu klasyfikacji, podobnie jak w latach minionych, pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ dużej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”) – pisze Wspólnota.

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy.

Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji od-noszących się do polityki fiskalnej).

Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.